STORITVE

SVETOVANJE IN TOLMACENJE GRADBENE DOKUMENTACIJE

 1. TOLMACENJE LOKACIJSKE INFORMACIJE
 2. TOLMACENJE GRADBENE DOKUMENTACIJE
 3.  ARHITEKTURNO SVETOVANJE

GRADBENA DOKUMENTACIJA 

 1. PREVERBA ZMOZNOSTI UMESTITVE OBJEKTA NA PARCELO                (preverba prostorskih aktov, stanja parcele,..)
 2. IDEJNA ZASNOVA OBJEKTA (brez upravnega postopka)
 3. GRADBENA DOKUMENTACIJA – IDEJNA ZASNOVA – IDZ
 4. GRADBENA DOKUMNETACIJA – GRADBENO DOVOLJENJE – DGD
 5. GRADBENA DOKUMNETACIJA – PROJEKTR ZA IZVEDBO – PZI
 6. GRADBENA DOKUMENTACIJA – PROJEKT IZVEDENIH DEL – PID

INTERIOR DESIGN / NOTRANJE OBLIKOVANJE

 1. NOTRANJE OBLIKOVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV
 2. NOTRANJE OBLIKOVANJE POSLOVNIH PROSTOROV
 IZRISI PROSTOROV
 
 1. TLORIS RAZPOREDITVE STANOVANJA/HISE
 2. TLORIS PRENOVE

REALISTICNE VIZUALIZACIJA / RENDERJI in 3D MODELI

 1. REALISTICNE VIZUALIZACIJE INTERIERJA 
 2. REALISTICNE VIZUALIZACIJE ZUNANJOSTI OBJEKTA IN OKOLICE         (tudi za oglasevanje in prodajo)

LEGALIZACIJA OBJEKTA

 1. PREVERBA ZMOZNOSTI LEGALIZACIJE
 2. LEGALIZACIJA OBJEKTA – (objekt izpred 1967)
 3. LEGALIZACIJA OBJEKTA DALJSEGA OBSTOJA (objekt izpred 2005)
 4. LEGALIZACIJA OBJEKTA (pred 2017)

DEKORACIJA IN STAGING

 1. DEKORACIJA NOTRANJOSTI OBJEKTA / STANOVANJA
 2. DEKORACIJA POSLOVNIH PROSTOROV
 3. STAGING PROSTOROV za prodajo/oddajo