LEGALIZACIJA OBJEKTOV

Gradbeni zakon omogoča več možnosti legalizacije objektov, za katere ni mogoče pridobiti gradbenega in uporabnega dovoljenja po redni poti.

Z legalizacijo objektov se vzpostavi zakonska domneva, da objekt ni nelegalen ali neskladen in da ima uporabno dovoljenje.

PREVERBA MOZNOSTI LEGALIZACIJE

Preverimo ter ugotovimo, ali je vas objekt potrebno ter mozno legalizirati, ter predlagamo postopek legalizacije. Opozorimo na mozne predvidene tezave ter omejitve legalizacije objekta.

Za narocilo preveritve moznosti legalizacije nam pisite na info@mashag.com

Prosimo, da nam v mailu posredujete sledece podatke:

  1. Ime in Priimek investitorja
  2. Stevilko katastrske obcine ter stevilko parcele
  3. Opis objekta (leto gradnje, povrsino, tip objekta)
  4. Obstojeco dokumentacijo za objekt
  5. Opis vasega problema
  6. Fotografije objekta

Cena preveritve moznosti legalizacije je 350,00 €.

*cena zajema preveritev za en enostanovanjski objekt

MOZNE VRSTE LEGALIZACIJ

LEGALIZACIJA DOPUSTNIH MANJŠIH ODSTOPANJ

 s pridobitvijo uporabnega dovoljenja na objektih, zgrajenih pred uveljavitvijo Gradbenega zakona (148. člen Gradbenega zakona GZ-1);

 

LEGALIZACIJA OBJEKTOV, ZGRAJENIH PRED UVELJAVITVIJO GRADBENEGA ZAKONA (17.11.2017)

z možnostjo legalizacije skladno s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, v roku 5 let po uveljavitvi Gradbenega zakona (143. člen Gradbenega zakona GZ-1);

 

LEGALIZACIJA OBJEKTOV DALJŠEGA OBSTOJA (pred 2005)

zgrajenih PRED 1.1.2005 brez gradbenega dovoljenja, ter od 1.1.2005 obstajajo bistveno enakega obsega in namembnosti (146. člen Gradbenega zakona GZ-1);

 

LEGALIZACIJA OBJEKTOV DALJŠEGA OBSTOJA – domneva o izdanem gradbenem in uporabnem dovoljenju  (pred 1967)

 (150. člen Gradbenega zakona)